Kan CBD bidra till ökat Välmående?

CBD

Cannabidiol, mer känt som CBD, har på senare tid ökat i popularitet på grund av de många hälsofördelarna som det har.

CBD härstammar från cannabisväxten men innehåller samtidigt inte THC vilket är den psyokaktiva ingridiensen i cannabis. Med detta sagt bör CBD inte misstas som någon drog. Tvärtom fungerar det som ett naturligt kosttillskott med mängder av hälsofördelar.

På senare år har alltfler experimenterat med CBD för att se om det kan ge hälsofördelar för just deras behov och besvär, vare sig det är värk, sömnproblem, stress, eller någonting annat. Och intressant nog har CBD visat sig ha fördelar för dessa och många fler områden. Även om studier hittills har funnit lovande resultat som bekräftar detta behövs det fler studier för att dra definitiva slutsatser. En central fråga om CBD är följande: kan CBD bidra till ökat välmående?

I denna artikel ska vi ta en närmare titt på CBD och undersöka om det kan vara en nyckel till förbättrat välmående.

CBD:s påstådda hälsofördelar

När det kommer till de potentiella hälsofördelarna med CBD är det viktigt att förstå hur det interagerar med det endocannabinoida systemet. Detta är ett komplext cellsignaleringssystem som reglerar olika fysiologiska och kognitiva processer i kroppen. CBD har visat sig påverka det endocannabinoida systemet genom att öka mängden anandamid (vilket är en naturlig cannabinoidliknande substans) genom att hämma dess nedbrytning. CBD ger upphov till en interaktion som påverkar aktiviteten i ECS och främjar homeostas, vilket är en balanserad inre miljö.

Fortsättningsvis har CBD visat sig ha antiinflammatoriska egenskaper i kroppen. Hittills pekar forskning på att CBD kan minska produktionen av så kallade ”proinflammatoriska cytokiner” och samtidigt öka nivåerna av antiinflammatoriska cytokiner.

De antioxidativa egenskaperna i CBD bekämpar skadliga fria radikaler i kroppen och kan också bidra till att minska inflammation och främja hälsosamma cellfunktioner.

CBD interagerar med kroppens neurotransmittorer vilka är de kemiska budbärarna som överför signaler mellan nervceller. När den påverkar serotoninreceptorerna kan CBD reglera humör och minska känslor av ångest och depression. Dessutom kan CBD påverka så kallade adenosinreceptorer vilket kan ha betydelse för sömn och vakenhet. Genom att ha en positiv inverkan på dessa system kan CBD potentiellt spela en roll i att hantera olika neurologiska tillstånd.

Det är många olika saker som påverkar vårt välmående – från smärta och värk till inflammation, och mycket mer. Av denna anledning kan förbättring av endast ett besvär bidra till förbättrat välmående. Men den goda nyheten är att CBD faktiskt har visat sig kapabel till att ha flera olika hälsofördelar i kroppen.

Forskningsläget

Forskningen kring CBD och dess påverkan på välmående och vår hälsa i allmänhet har ökat betydligt under de senaste åren och det finns en mångfald av studier som undersöker olika aspekter av dess potentiella hälsofördelar. Samtidigt är det alltid välkommen med ytterligare studier för att bättre förstå inverkan som CBD har och de hälsofördelar som det kan medföra.

Studier kopplade till CBD har fokuserar på en mängd olika områden inklusive ångest, depression, sömnstörningar, smärtlindring och neurologiska tillstånd, med mera. Många av dessa studier har visat lovande resultat relaterat till hälsofördelarna som CBD erbjuder. Detta är såklart en viktig anledning till att populariteten av CBD har växt enormt under de senaste åren.

Ett antal studier har visat att CBD kan vara effektivt för att minska ångest och stress. Forskning har också pekat på dess möjliga roll i att förbättra sömnkvaliteten och lindra sömnstörningar. Flera studier har också hittat en korrelation mellan CBD och smärtlindring vid tillstånd som kronisk smärta. Med det sagt tyder användningen av CBD på att CBD kan ha breda användningssyften för förbättrat både mentalt och fysiskt välbefinnande.

Användningsområden för CBD och välmående

Ångest och stresshantering

En av de mest studerade och lovande användningsområdena av CBD är dess potential för att minska ångest och hjälpa till med stresshantering. Hittills har forskning funnit lovande resultat som indikerar att CBD kan påverka serotoninreceptorer i hjärnan vilket i sin tur kan ha en positiv inverkan på känslor av ångest.

Sömnförbättring

Andra studier har pekat på möjligheten att CBD kan förbättra sömnen genom att påverka nervsystemet och bidra till ökad avslappning. Eftersom att sömn är så otroligt viktig för vårt välmående kan en förbättrad sömn i förlängningen bidra tillökat välmående. Individer som har sömnsvårigheter har faktiskt rapporterat positiva effekter av användningen av CBD vilket är väldigt positivt. Med det sagt skulle mer forskning behövs för att bättre förstå exakt hur och i vilken utsträckning CBD kan påverka sömnen.

Smärtlindring

CBD har också visat sig ha potential som smärtlindrande medel, särskilt vid behandling av kronisk smärta och inflammatoriska tillstånd. Detta är ett område som är väl studerat och som de flesta är ense om. CBD ha antiinflammatoriska egenskaper och en förmåga att  interagera med smärtsystemet i kroppen. Av denna anledning använder många personer med tillstånd som ledsmärta eller annan kronisk smärta CBD för lindring.

Andra potentiella hälsofördelar

Förutom de viktigaste hälsofördelarna vi diskuterat ovan har studier identifierat andra områden där CBD kan bidra med hälsofördelar. Dessa inkluderar fördelar inom områden som antiinflammation och hjälp vid beroendehantering. Dessa fördelar är däremot mindre studerade vilket innebär att mer studier behövs för att dra mer definitiva slutsatser.

Hur man använder CBD för ökat välmående

CBD finns i en mängd olika produkter och utformningar såsom CBD Buds, cbd olja, krämer, salvor, godis, och mycket mer. Vad du väljer beror dels på typen av besvär du har men naturligtvis på din egen preferens. Krämer är till exempel mest lämpliga om du har lokala besvär såsom muskelvärk medans oljor som du sväljer kan vara bäst lämpade om du har till exempel sömnbesvär eller kronisk smärta.

När det kommer till dosering är det allmänna rådet att börja med en låg dos och gradvis öka om det behövs. Alla reagerar olika och behöver olika stora doser så det är bättre att börja med en låg dos och öka den gravis vid behov.

Om du är osäker är det alltid bäst att konsultera en läkare, särskilt om du tar andra mediciner. De kan ge dig vägledning och råd om dosering med mera.

By Lykkeliam

Lykkeliam.se - Din guide till en lyckligare och mer framgångsrik tillvaro! Upptäck inspiration, motivation och verktyg för personlig utveckling, ambition och glädje. Följ med oss på en resa mot ett harmoniskt och medvetet liv. #Lycka #Mål #Inspiration #Mindfulness #Livsstil

Lämna ett svar

Related Posts